Formularze i wnioski

 

Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia - UWAGA! Zmiany we wnioskach.

Aktualne dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przejdź do strony

 


 

FORMULARZE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZED 27 maja 2015r.

 

Wzory wniosków składanych do lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach:

o wydanie zgody na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach (W – 1) - nieaktualny

o wydanie zgody na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach w celach dydaktycznych (W – 2) - nieaktualny

o wydanie zgody na wykorzystanie dodatkowej liczby zwierząt w doświadczeniach (WZ – DLZ)

o wydanie zgody na wprowadzenie nowych lub zmodyfikowanie zaakceptowanych procedur doświadczalnych na zwierzętach (WZ – NZP)

o wydanie zgody na dodatkowe osoby przeprowadzające doświadczenia lub uczestniczące w doświadczeniu (WZ – DO)

o wydanie zgody na wykorzystanie tkanek/narządów pobranych od zwierząt doświadczalnych uśmierconych w ramach i innych doświadczeń (WZ – DTN) - nieaktualny

Zezwolenia indywidualne - informacje - nieaktualny

 

Wzór zezwolenia indywidualnego na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach wydawanego przez kierownika jednostki doświadczalnej dla osób przeprowadzających doświadczenia na zwierzętach:

Zezwolenie na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach - nieaktualny

 

Informacje ogólne do tabel statystycznych i glosariusza terminów w zakresie zbierania danych przewidzianych w dyrektywie 86/609/EWG

Wykorzystywanie zwierząt laboratoryjnych jest przedmiotem poważnego zaniepokojenia społeczeństwa. Istnieje potrzeba zmniejszenia liczby zwierząt wykorzystywanych w laboratoriach do celów doświadczalnych i innych celów naukowych do minimalnego poziomu koniecznego z naukowego punktu widzenia.